(O)Polskie Antypody

Książka Teresy Zielińskiej jest opisem dziejów Polaków, którzy w różnym czasie emigrowali do Australii i Nowej Zelandii. Zawiera również fragmenty historii Polski, gdy żołnierze Polskich Sił Zbrojnych po zdemobilizowaniu wyjeżdżali …

Po tej stronie rzeki – Bartosz Suwiński

“Zbiór esejów Bartosza Suwińskiego o poezji i jej czytaniu od pierwszej strony przykuwa świeżością stylu i oryginalnością w podejściu do wierszy, których autorami są poeci związani z Opolem i w …

Bartosz Suwiński. Pory Poezji

Książkę Bartosza Suwińskiego wyróżnia głębokie przeżycie tematu. Dostrzegam je w silnym emocjonalnym stosunku do najważniejszych pytań, stawianych przez autora pisarstwu Miłobędzkiej. Kwestia czasu, jak najsłuszniej umiejscowiona w centrum rozprawy, implikuje …

Jadwiga Leszczyńska. NIEZWYKŁE ŻYCIE

Jadwiga Leszczyńska językiem potoczystym, ze  świetnym zmysłem obserwacji, a nieraz i z humorem, opisuje kolejne etapy swego życia. Jej nieszablonowe losy mogłyby być materiałem na scenariusz kilku filmów, o zupełnie …

Rzeczy do nazwania. Wokół Kornhausera

Nie chcieliśmy, by było to kolejne „wydawnictwo rocznicowe”, w którym znajdują się teksty wzajem ze sobą niepowiązane. Lecz, aby ta okazja stała się jeszcze jednym pretekstem do ożywiania recepcji twórczości …

Jan Goczoł – Kosturem po korze. Wybór wierszy

Jan Goczoł to poeta osobny i odrębny. Zainteresowany tym, co najmniejsze. Jego poezja zaczęła się od gorączki uczuć, jego debiut kręcił się wokół intymnej topografii, wokół lotnych piasków, którym na …

Archiwum literackie Ryszarda Krynickiego

Katalog wystawy Wystawa „Archiwum literackie Ryszarda Krynickiego” została zorganizowana w 70. urodziny Poety, w ramach X Ogólnopolskiego Konkursu na Esej, którego tematem była twórczość Ryszarda Krynickiego. „Niepodlegli nicości. Ryszard krynicki …